Mám bariéry, ale nejsem postižený, říká neslyšící Jan Wirth. Založil centrum, kde učí znakovat

Honza Wirth rád cestuje, poslouchá hudbu a založil vlastní vzdělávací centrum. Od svých vrstevníků se na první pohled nijak neliší. Že je něčím výjimečný si všimnete až při komunikaci, je totiž neslyšící. Stejně jako dalších 40 tisíc lidí v České republice, i on si při vyřizování na úřadech nebo u lékaře musí požádat o jednoho […]

Znakový jazyk pro neslyšící mi otevřel oči

Když jsem poprvé přišla na hodinu znakového jazyka, vůbec jsem si neuměla představit, co mi to přinese. Otevřel mi sympatický kluk, kterého jsem poznala z webových stránek. Dál už jsem byla bezradná. Věděla jsem, že je neslyšící. Vůbec jsem neuměla reagovat. Přijdete-li na nějaký kurz, kde jsou slyšící, můžete navázat konverzaci. Jak se jmenujete, proč […]

Humans of Prague: „Jsem od narození neslyšící..“

„Jsem od narození neslyšící, stejně jako celá moje rodina. Máma, táta neslyší, brácha neslyší, jeho děti také neslyší. Doma všichni znakujeme, takže se v pohodě domluvíme. Ale komunikace se slyšícími je pro moji rodinu těžká. Já hodně špatně slyším, ale mluvím. Oni mluví hodně špatně.“ „Mnoho slyšících se na neslyšící stále dívá jako na postižené, […]

Pardubická nemocnice nabízí neslyšícím online tlumočení do znakového jazyka

Pardubická krajská nemocnice, a.s. má připravenu významnou novinku pro neslyšící pacienty, kteří ji budou moci v krátké době využít. Od organizace APPN má bezplatně zapůjčen tablet, jenž neslyšícím umožní komunikovat se zdravotníky pomocí online tlumočníků do znakového jazyka. „Bude to velký přínos pro lékaře i nelékařský zdravotnický personál. Online tlumočení usnadní komunikaci s neslyšícími, odpadne […]

Identita neslyšících a nedoslýchavých ve společnosti slyšících

V tomto článku se seznámíme se světem lidí, kteří mají neviditelné „postižení“, pokud to vyjádříme slovy slyšících. Zjednodušeně řečeno, jedná se o lidi, kteří mají sluchové postižení či handicap. Pojmy postižení a handicap je nutno chápat v kontextu každodenního fungování slyšící většiny. Je to jak Gaussova křivka ­- jakákoli odchylka (zde od světa slyšících) je brána jako […]

Letem tichým světem

Všichni to máme v živé paměti: léto, dovolená, bedekry. Podle vyčtených informací se snažíme co nejlépe se připravit: vybavit se přiměřeným finančním obnosem v odpovídající měně, požadovanými doklady, vhodným oblečením a potřebným vybavením. Průvodce ale neodkládáme ani v samotném místě dovolené – kromě toho, že v nich najdeme turistické mapy s popisy památek, řídíme se […]

Znakový jazyk

Znakový jazyk neslyšících je vizuálním uměním. Nejsou to ani opičí posunky, ani pomůcka k dorozumívání mezi nemocnými lidmi. A není to ani čeština převedená do viditelných znaků, tedy jakýsi kód. Znakový jazyk je právoplatným přirozeným jazykem. Má svou vlastní gramatiku, slovní zásobu a paralingvistické jevy – tak jako v mluveném jazyce rozeznáváme intonaci a barvy […]

Znakový jazyk by slyšící učit neměl

„Ze začátku se mi pletly znaky pro „znakovat“ a „sex“, což je fakt hloupé. Oba jsou totiž úplně stejné, jen při jednom se používají dva prsty a při druhém tři,“ říká Eliška Korbová, která na Univerzitě Karlově studuje Češtinu v komunikaci neslyšících. Druhá nejčastější a trochu úsměvná otázka, kterou jí prý lidé pokládají, když jim […]

Island jako první na světě prohlásil znaky neslyšících úředním jazykem

Poslanci islandského parlamentu jednomyslně schválili zákon o zavedení druhého státního jazyka. Po islandštině se novým státním jazykem ostrova stal znakový jazyk. Island je prvním státem, který se k takovému kroku odhodlal. Desítky členů islandské asociace neslyšících před týdnem zaplnily ochozy starobylého parlamentu Althing, aby mohli na vlastní oči sledovat hlasování o novém jazykovém zákoně. Znakový […]

X